Resultatregnskap

Regnskapet er ikke tilgjengelig på liten skjerm.

Last ned pdf
.
.
Note
2013
2014
2015
Forsvarsdepartementet, basistilskudd
.
174.475
180.656
184.754
Forsvarsdepartementet, forvaltningsoppdrag
.
20.865
21.320
20.500
Forsvarsdepartementet, tilskudd H. U. Sverdrup II
Drift ”H.U. Sverdrup II”
18.216
21.020
18.969

NOTE 2 – Drift ”H. U. Sverdrup II”
FFI mottok et tilskudd på 18,969 millioner kroner fra FD som var øremerket drift av forskningsfartøyet ”H.U. Sverdrup II”. Driften av fartøyet inngår i FFIs oppdrag for hav- og miljøkartlegging i nordområdene.

Forsvarsdepartementet, strategiske FoU-midler
.
159.858
164.815
134.852
Forsvarssektoren, øvrige prosjektinntekter
Oppdragsinntekter
409.469
386.567
444.392
Sivile / offentlige innland, prosjektinntekter
Oppdragsinntekter
46.081
53.950
59.655
Sivile / offentlige utland, prosjektinntekter
Oppdragsinntekter
31.589
27.845
11.618
Royalties
.
4.716
1.745
1.876
Øvrige inntekter
.
1.527
1.012
1.010
Sum driftsinntekter
.
866.796
858.930
877.626
resultat
Text Link
Varekostnad
.
49.952
44.066
38.638
Lønnskostnad
Lønnskostnader
540.514
566.705
591.111
Prosjektanskaffelser og andre driftskostnader
.
233.346
217.994
206.163
Avskrivning
Anleggsmidler
28.522
29.033
31.672
Tap på fordringer
.
0
0
0
Sum driftskostnad
.
852.334
857.798
867.584
Driftsresultat
.
14.462
1.132
10.042
Finansposter
.
-88
67
579
Årsresultat
.
14.374
1.199
10.621