Nøkkeltall fra 2015

31.12.2014
2011
2012
2013
2014
2015
Antall ansatte
693
709
720
716
716
Driftsinntekter (millioner kroner)
796,7
816,1
866
858,9
877,6
Driftskostnader (millioner kroner)
794,3
809,5
852,3
857,8
867,6
Resultat
2,4
6,6
14,5
1,1
10,0
Leverte årsverk i prosjekt
466,2
463,8
482,9
482,1
486,2

Ansatte og roller


514   Vitenskapelige ansatte
av disse 170 med doktorgrad

107   Drift og administrativ støtte

54   Teknisk støtte

27    Ledelse

14    Stipendiater

Utvikling i antall leverte forskningsårsverk