2015

Avdelingene

Avdeling
Landsystemer

Avdelingssjef Jon Skjervold. Film: FFI
Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2015
Sikkerhetspolitikk
Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
Konseptutvikling og operasjoner
Samfunnssikkerhet og beredskap
Mennesket, læring, kultur og helse
Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
Kampsystemer
Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk 
krigføring
Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
Sum
0,2
4,2
0,3
0,3
3,6
0,7
30,9
27,3
0,1
23,8
64,1

Avdelingens hovedoppgave er å bidra til omstilling og utvikling av landstyrkene i Forsvaret.

Ytelses- og driftsanalyser

Avdeling Landsystemer har utført analyser av hvordan Hæren fungerer operativt på brigade- og avdelingsnivået. Dette gjør det mulig å evaluere ytelse avhengig av materielltyper, organisasjon, taktikk, teknikker og prosedyrer. Arbeidet er utført ved modellering og simulering av stridseffekt, stridsutholdenhet og styrkeproduksjon. Etteget tema i 2015 var «Joint Fires», som handler om å utnytte ressurser fra flere forsvarsgrener på tvers av strukturer. Dette er gjort i samarbeid med andre Nato-land, med utvikling av beslutningsstøtte for å gi ønsket effekt med redusert kostnad og risiko. Innenfor området situasjonsforståelse (SA) har avdelingen støttet et offentlig forsknings- og utviklingskontraktprosjekt (OFU) innen Augmented Reality (AR), utvidet virkelighet, med en feltdemonstrasjon på Rena.

Soldatsystemer

Avdelingen har levert resultater til støtte for anskaffelser av soldatutstyr, særlig innen vintermateriell og soldatnært kommando, kontroll og informasjon (KKI). Beklednings- og bivuakksystemer er utviklet og testet. Nytt kamuflasjemønster for norsk skogsterreng og internasjonal “first entry”-uniform er utviklet og ført til anbefalinger som grunnlag for operative krav, framskaffelsesløsninger og målsettingsdokument for framtidige soldatsystemer.

Styrkebeskyttelse

Avdelingen har beregnet stråling fra en spesiell type støysender som benyttes av Forsvarets bomberyddere. Senderen bæres på ryggen, og skal hindre at en radioutløst bombe går av mens det arbeides med desarmering. Resultatene viste at spesifikk absorpsjonsrate var 10 prosent av tillatt verdi.

Ammunisjon

Avdelingen har støttet Forsvaret i å utvikle og forbedre metoder for kvantitativ risikoanalyse av ammunisjonslagre. I 2015 er det spesielt studert hvilken skade en trykkbølge fra en eksplosjon kan påføre mennesker både i friluft og inne i bygninger. Arbeidet er utført i samvirke med en internasjonal arbeidsgruppe som er ansvarlig for regelverket NATO Allied Ammunition Storage and Transport Publication (AASTP)-4, Explosives Safety Risk Analysis.

For en tid siden kom det rapporter om at brukere av miljøammunisjonen for gevær fikk helseproblemer. Sammen med Nammo har avdelingen utviklet en ny ammunisjonstype (NM 255) som reduserer utslipp av kobber og sink med bortimot 50 prosent, og dermed er problemene betydelig redusert. I 2015 er det arbeidet videre med å utarbeide kriterier for hvordan ammunisjon mer generelt bør konstrueres for å gjøre utslippet av støv minst mulig.

Avdelingen har bidratt til utvikling av 25 mm Apex-ammunisjon for F-35, og i 2015 ble det utført kvalifisering for skyting fra bakken. Ammunisjonen gjennomgår tester for integrasjon på flyet (både F-35A og F-35B/C). Programmerbar 30 mm ammunisjon med airburstfunksjon er demonstrert gjennom samarbeidsprosjekt med Nammo Raufoss innen ammunisjonsteknologi. Det er inngått et samarbeid med computerfirmaet Impetus Afea og Innovasjon Norge for å videreutvikle computerkapasiteter ved bruk av grafikkort på datamaskiner. Bruk av grafikkortet reduserer regnetiden med nesten to størrelsesordener i forhold til annen simuleringskode.

Drivstoff

Stadig skjerpede helse- og miljøkrav gir behov for å erstatte ingredienser i energirike materialer og samtidig oppfylle krav til høy ytelse og lav følsomhet, Insensitive Munitions (IM). I et pågående teknologisamarbeid har FFI og Nammo utviklet et nytt drivstoff som oppfyller kravene, noe som gir Nammo et forsprang på konkurrentene.