FFI i 2015

Organisasjonskartet ser slik ut per 31.12.2015.

FFI er et av Norges største forskningsinstitutter med 514 vitenskapelige ansatte. Instituttet er forsvarssektorens sentrale forskningsinstitusjon og har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI er rådgiver for Forsvarets politiske og militære ledelse.

Spesielt skal instituttet se på trekk ved vitenskapelig og militærteknisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller forsvarsplanleggingen.

Instituttet har et eget styre oppnevnt av FD. Styret har siden årsmøtet 23.april 2015 bestått av: styreleder Olaf Valeur 2014-2016, styremedlemmene Kristin Misund 2015-2017 (gjenvalgt), Jørn Rangnes 2015-2017 (gjenvalgt), Jo G. Gade 2014-2016, Lise Reinertsen 2015-2017 (ny), Berit Harstad Gilljam 2015-2017 (ny ansattrepresentant) og Tor Berger 2015-2017 (gjenvalgt – ansattrepresentant). Ved årsmøtet i april 2015 gikk May Kristin Haugen og Monica Endregard (ansattrepresentant) ut av styret.

I løpet av 2015 har styret avholdt seks styremøter, et styreseminar og et samarbeidsseminar mellom styret og FD.

Administrerende direktør ved instituttet er John-Mikal Størdal. 

FFIs verdier

Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig

FFIs visjon

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

FFIs overordnet mål

Bidra til et effektivt og relevant forsvar
gjennom forskningsbasert kunnskap

Bidra til samfunnets sikkerhet gjennom
forskningsbasert kunnskap

Bidra til nasjonal industriell utvikling gjennom forskningsbasert kunnskap

Her er FFI

Horten

Deler av avdeling Maritime systemer er lokalisert på Karljohansvern i Horten.

Kjeller

FFI ligger på Kjeller ved Lillestrøm, 25 kilometer utenfor Oslo.