2015

En modell for samhandling
om avansert teknologi

​Administrerende direktør John-Mikal Størdal.

FORSVARET
Forsvaret, sammen med Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet, er brukerne. Det er de som vet hva de egentlig trenger og best kan beskrive behovene. 

Utvider virkeligheten for Hæren

FFI
FFI representerer forskning og utvikling. Det er vi som forteller om framtidens muligheter. Vi fungerer også som en katalysator mellom de to andre aktørene.

LINE skal bedre havovervåkingen

INDUSTRIEN
Industripartnere generelt og forsvarsindustrien spesielt vet hva som er mulig, hva det vil koste og hva vi kan få til i Norge.

Nanohelikopteret Black Hornet

Trekantmodellen er navnet vi bruker på den måten vi samhandler på i forsvarssektoren for å ta fram avansert teknologi til forsvaret vårt. I trekanten har vi tre aktører. I det ene hjørnet har vi brukeren, som er Forsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet, som beskriver behovene og hva de egentlig trenger. I det andre hjørnet har vi industrien, som vet hva som er mulig, hva det vil koste, og hva vi kan få til i Norge. I det tredje hjørnet er forskning og utvikling, representert ved FFI, som forteller om framtidens muligheter. FFI fungerer også som en katalysator mellom de to andre aktørene. Det er summen av bidragene fra alle hjørnene som gir de gode resultatene vi har demonstrert at vi klarer å ta fram gjennom denne modellen.

Det som gjør modellen spesiell, er at den lager en møteplass der FFI, Forsvaret og industrien kan sitte sammen og diskutere framtidige løsninger som Forsvaret faktisk har behov for. Der utnytter vi litt av det som er spesielt for et lite land: korte beslutningsveier, lite byråkrati, stor grad av tillit, og at master og mester lett snakker sammen. Slik klarer vi å ta fram veldig avanserte løsninger til lave kostnader.

Dette er en modell som FFI sammen med Forsvaret og industrien har brukt i lang tid, og som vi kjenner godt. Modellen egner seg godt til samarbeid med de store forsvarsbedriftene, men også med små og mellomstore bedrifter. Jeg opplever betydelig interesse for modellen også utenfor forsvarssektoren, og jeg tror at andre sektorer med fordel kan benytte en slik modell.

Det er mange eksempler på samarbeid gjennom denne modellen. Alle produkter som norsk forsvarsindustri har hatt suksess med internasjonalt, er tatt fram ved å bruke den. Jeg kan nevne missilaktiviteten tilbake til antiubåtvåpenet Terne på 50-tallet, via sjømålsmissilet Pingvin, sjømålsmissilet Naval Strike Missile (NSM) og nå sist Joint Strike Missile (JSM) i samarbeid med Kongsberg Defence & Aerospace. Tilsvarende har vi sammen med Nammo på Raufoss tatt fram verdensledende teknologi innen rakettmotorer og ammunisjon. Vi har også et trekantsamarbeid med Kongsberg Maritime om ubemannede undervannsfarkoster. Her er HUGIN et verdensledende system både for sivil og militær bruk, og er eksportert til flere land.  

Alt dette er gode eksempler på at FFI har oppfylt visjonen om å gjøre kunnskap og ideer til et effektivt forsvar. Å sikre Forsvarets operative evne gjennom moderne teknologi er det aller viktigste for oss ved FFI.

John Mikal Størdal
Administrerende direktør