Bevilgningsrapportering

Regnskapet er ikke tilgjengelig på liten skjerm.

Last ned pdf

Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev
Tall i hele kroner

Utgifts-kapittel
Kapittelnavn
Post
Posttekst
Samlet tildeling
1716
Forsvarets forskningsinstitutt
51
Basisbevilgning [1]
184.754.000
1719
Fellesutgifter og tilskudd til foretak under
Forsvarsdepartementet
01
Drift av H.U. Sverdrup II
18.969.000
1700
.
51
Basisbevilgning [1]
20.500
1716
Sum samlet tildeling
51
Basisbevilgning [1]
224.223.000

[1] Inkl. omgruppering i PET 20.

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Beholdningsrapport
Note
Regnskap
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
10
428.879.302
Endringer i perioden
Note
12.704.553
Sum utgående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank[2]
10
441.583.855

[2] Statens konsernkonto består i hovedsak av mottatte forskuddsbetalinger fra oppdragsgivere, samt midler til
dekning av øvrig kortsiktig gjeld

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet

Konto
Tekst
Note
2015
2014
Endring
6001/ 821701
Beholdning på konto 0677.50.00064 i Norges Bank
10
441.583.855
428.879.302
12.704.553
6001/ 821701
Aksjer i Kjeller Innovasjon AS
6
3.740.375
3.740.375
0