2015

 Forsvaret

Utvider virkeligheten for Hæren

Det taktiske informasjonssystemet viser stridsvognoperatøren informasjon om verden utenfor. Hadde det ikke vært praktisk å få dette bildet inn i synsfeltet hans?

Utvidet virkelighet, bedre kjent som augmented reality eller bare AR, gjør syntetisk, taktisk informasjon til grafikk som er enkel for en menneskelig operatør å oppfatte. Militær bruk av AR kjenner vi fra filmer om kampflypiloter som får informasjon om andre fly og truende missiler inn på sin skjerm eller rett på visiret.


På bakken gjør åser og fordypninger dette litt mer komplisert. Skogen skjuler i tillegg fiender på en effektiv måte, og informasjon om vegetasjon stemmer ikke alltid overens med kartet. Derfor er det vanskelig å vite om et objekt er foran eller bak de buskene der. Virkeligheten på bakken er vanskeligere å presentere i et utvidet virkelighetsbilde.

Snart kan det bli Hærens tur 

Teknologisk utvikling gjør at bakkestyrkene snart får tilgang på AR og dermed vesentlig bedre situasjonsforståelse i en stridssituasjon. Et potensielt uvurderlig AR-beslutningsstøtteverktøy for Hæren er under utvikling. FFI samarbeider med det norske firmaet Augmenti Defence og Hæren om å lage et AR-system som kan integreres i fjernstyrte våpenstasjoner eller i Hærens kampvogner.

Systemet kan presentere taktisk informasjon som finnes i informasjonssystemet, rett inn i operatørens sikte. Operatøren er vanligvis enten en vognkommandør eller en skytter. Hele vognbesetningen vil kunne få symbolene og informasjonen, altså det taktiske situasjonsbildet, direkte i sine sikter.

FFI har utviklet en navigasjonsenhet som bruker kamerabilder for å kompensere for drift og øke presisjonen for AR-formålet.

– Einar Østevold, FFI

– Når du er om bord i en kampvogn eller stridsvogn, er det veldig vanskelig å få med seg hva som skjer rundt deg. Panseret forhindrer at du kan se eller høre det. Du er overlatt til det du ser gjennom sikter og glugger. Systemet vi har utviklet, vil hjelpe dem som er om bord til å få med seg det som skjer. De kan få ekstra informasjon presentert rett i synsfeltet. Det har veldig mye å si for hvordan en bakkestyrke kan jobbe sammen, sier Hyndøy.

Han kjenner innsiden av stridsvogner og kampvogner etter å ha tjenestegjort i både stridsvognavdelinger og stormavdelinger. Nå er Hyndøy en del av utviklingslaget ved FFI.

– Når du er om bord i en kampvogn eller stridsvogn, er det veldig vanskelig å få med seg hva som skjer rundt deg. Panseret forhindrer at du kan se eller høre det. Du er overlatt til det du ser gjennom sikter og glugger. Systemet vi har utviklet, vil hjelpe dem som er om bord til å få med seg det som skjer. De kan få ekstra informasjon presentert rett i synsfeltet. Det har veldig mye å si for hvordan en bakkestyrke kan jobbe sammen, sier Hyndøy.

Han kjenner innsiden av stridsvogner og kampvogner etter å ha tjenestegjort i både stridsvognavdelinger og stormavdelinger. Nå er Hyndøy en del av utviklingslaget ved FFI.

Ekstra informasjon fra AR-systemet gjør samarbeidet bedre mellom mannskaper på ulike vogner og mellom dem som er om bord i en vogn og dem som er til fots ute. På denne måten kan de for eksempel unngå å skyte på hverandre, samtidig som de kan få med seg annen type informasjon, som navigasjonsmerker og områder som er forbudte å kjøre i. Slik kan de koordinere kjøreruter og unngå minefelt. Med AR i siktene kan de utnytte informasjonen også når det står på som verst i åpen strid.

For Augmenti har trekantsamarbeidet åpnet dører

– Det gir oss tilgang til forskere og miljøer som vi overhode ikke hadde hatt mulighet til å komme i nærheten av hvis FFI ikke hadde vært den samarbeidspartneren som de er, sier Lars Inge Solhaug, daglig leder i Augmenti.

Avgjørende samarbeid

Siden 2008 har det vært et trekantsamarbeid mellom Hæren, FFI og Augmenti Defence, som har spesialisert seg på utvidet virkelighet. De har samarbeidet om å integrere AR på de fjernstyrte våpenstasjonene til Kongsberg Protech Systems.

– For Hæren har det vært avgjørende å samarbeide med forskningsmiljøet ved FFI og industripartneren. Det ville vært veldig vanskelig for Hæren å realisere et slikt system på egen hånd. Det er også slik at industrien og forskningsmiljøet har fått god hjelp av de operative til å vurdere hva som er gode og svake løsninger. Sammen har vi fått til et system som er riktig for bruk i operasjoner om ganske så kort tid, sier Hyndøy.

Daglig leder i Augmenti, Lars Inge Solhaug, har tro på at samarbeidet om å tilpasse AR-løsningen vil resultere i utvidet virkelighet for hæren om kort tid.

– Utvidet virkelighet er i en startposisjon, samtidig som vi har kommet ganske langt. Jeg tror at vi i løpet av de neste to-tre årene vil se at denne typen teknologi er installert og implementert i Forsvarets plattformer og i bruk, sier Solhaug.
 

– Solhaug, Augmenti