2015

Avdelingene

Avdelingene

FFI har seks forskningsavdelinger og forskningen er prosjektorganisert og oppdragsfinansiert. For hvert prosjekt er det utarbeidet en prosjektavtale som spesifiserer budsjett, mål og milepæler for arbeidet, og hvordan framdrift og måloppnåelse evalueres.

Hvert enkelt prosjekt har et prosjektråd der oppdragsgivere og interessenter deltar. Prosjektrådet har møter to ganger i året der måloppnåelse følges opp. Det enkelte prosjekt opprettes og avrapporteres i Forsvarets forskningsforum. Også eventuelle endringsmeldinger behandles der.